Praistorijski kanon osunčavanja  
    Praistorijska podunavska grnčarija izrađena u slavu Sunca zbog svojih skromnih dimenzija nije dovoljno privlačila pažnju javnosti zadivljene kulturama koje su podižući piramide slavile Sunce. Tomislav Gievski, praveći kopije najlepših predmeta te grnčarije, pružio je mogućnost savremenom čoveku da oplemeni svoj moderan prostor unoseći u njega duhovnost praistorijskog čoveka koji je živeo u skladu sa prirodom.
pic    Tomislav je stvorio kolekciju kopija praistorijskih glinenih predmeta na osnovu njihove lepote. Tako je napravio selekciju i po vrednosti koja omogućava da se ti predmeti posmatraju i sa stanovišta egzaktnih nauka. Okom umetnika odabrao je predmete koji u svom obliku i ukrasnim detaljima kriju poruku preko koje je praistorijski čovek Podunavlja komunicirao sa božanstvima koja stvaraju uslove za opstanak. Umetnik Tomislav je preko estetskih vrednosti tih predmeta uočio ono o čemu nauka tek treba da progovori. 
Praistorijski čovek u Podunavlju
    Srbija je nasledila materijalne dokaze koji ukazuju na jedinstven razvoj evropske civilizacije, te ima odgovornost da te dokaze prikaže, da budu dostupni svakom ko bi mogao doprineti njihovom tumačenju. Kako ni jedna slika, pa ni film ne može da prikaže potpunu raskoš tih predmeta, njih je neophodno kopirati.
    Kada dlan oteža od dodira antropomorfne figure iz Podunavlja, misao se vrati kroz vreme i dotakne duhovnost praistorijskog čoveka zadivljenog moćima Dunava, Neba i Sunca.

 
Praistorijska podunavska grnčarija
Sve antropomorfne figure, pronađene u delu Podunavlja između Kladova i Beograda, jedinstvene su u svetu, što ukazuje na njihovu autohtonost.
pic pic pic pic pic pic pic pic pic